« terug naar vorige pagina

Covid 19 vaccinaties

Sinds 6 januari j.l. is de overheid gestart met het vaccineren tegen COVID-19. Dit gebeurt in een aantal fases. De daadwerkelijke planning van vaccinaties is afhankelijk van onder andere goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins.

Voor de vaccinatie strategie kunt u de actuele informatie bekijken op de site van de Rijksoverheid.

Instellingen en hun personeel

Momenteel zijn de meeste bewoners van verpleeghuis instellingen gevaccineerd evenals de medewerkers van deze zorginstellingen.

Kleine instellingen

De huisartsen hebben de gegevens van patiënten aangeleverd die in kleinere zorginstellingen wonen met een WLZ indicatie en somatische aandoening. De vaccinatie van deze groep zal door de huisartsenpost worden gedaan zodra de regio Zuid Kennemerland aan de beurt is bij het RIVM. Dit is afhankelijk van levering en distributie vaccins. De huisartsen krijgen dit vaccin niet in de praktijk maar op een locatie in de regio.

Thuiswonende 65+ ers

Deze groep wordt door de GGD gevaccineerd. Per leeftijdscategorie worden de mensen opgeroepen t.w. 90+, 85+, 80+, 75+ enz. Op dit moment is er geen vaccin die geschikt is om aan huis te geven voor deze categorie mensen. Het RIVM roept op om m.b.v. mantelzorgers, familie toch naar een vaccinatie locatie te gaan. De Gemeente Velsen heeft hiervoor ook vervoer beschikbaar gesteld, voor meer informatie neemt u contact op met de betreffende gemeente.

Thuiswonende 60 – 64 jarigen

De groep 60 tot en met 64 jarigen zal gevaccineerd worden via de huisartsenpraktijken. De start hiervan is medio februari in Zeeland, Limburg en Brabant en zal op volgorde (bepaald door het RIVM) gefaseerd geleverd gaan worden over de verschillende regio’s. Gestart wordt met de mensen geboren in 1957 en daarna op volgorde van geboortejaar omhoog.

Thuiswonende mensen met een BMI > 40 geboren tussen 01-01-1956 t/m 31-12-2002

Zullen worden gevaccineerd door de huisarts. De start hiervan is gelijk aan de thuiswonende 60-64 jarigen (zie categorie hierboven).

Thuiswonende mensen met syndroom van Down geboren tussen 01-01-1956 t/m 31-12-2002

Zullen worden gevaccineerd door de huisarts. De start hiervan is gelijk aan de thuiswonende 60-64 jarigen (zie categorie hierboven).

Leeftijd 18-60 jaar MET medische indicatie en zonder medische indicatie

Voor deze groep is nog niet bekend wanneer en door wie deze vaccins gegeven gaan worden.

Voor meer en actuele informatie adviseren we u de informatie van de Rijksoverheid in de gaten te houden. Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl